+385 1 6116 393

www.adtechmedical.com
Od svog početka, 1985., AD-Tech su specijalizirana tvrtka koja osigurava najbolje elektrode za kirurški tretman epilepsija kao i općenito za neurokirurgiju. Ovi proizvodi su našli svoje mjesto u ovom tržišnom segmentu kao “zlatni standard” kako od strane korisnika, tako i od konkurencije.

Danas se AD-Tech-ovim proizvodima služe liječnici u preko 60 zemalja svijeta. Svi proizvodi podlažu CE-marki od 1999. Svi proizvodi su dizajnirani u skladu sa specifičnim potrebama vodećih liječnika i kirurga. AD-Tech konstantno prati najnovija događanja na području neurokirurgije i stalno razvija nove proizvode koji će dalje pomoći u liječenju moždanih bolesti.